Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A logisztika fogalma, tárgya, története, fejlõdése. A logisztikai mai megközelítése, kapcsolódása más funkciókhoz, egyes részterületei, eszközrendszere. A beszerzési logisztika alapjai, feladatai. A beszerzési logisztika és a vállalat egyéb tevékenységei közötti kapcsolatok. Készletgazdálkodási rendszerek változatai. A készletezési rendszer költségei
2. Termelési logisztika alapjai, terméktervezés, termeléstervezés, termelés-kiszolgálási logisztikai stratégiák. Termelésirányítás, BOM (Bill of Materials), MRP I. (Material Requirement Planning) és MRP II. (Manufacturing Resource Planning) JIT (Just in Time), kanban módszerek
3. Raktározás, anyagmozgatás. Az anyagmozgató és tároló rendszerek jellemzõi. Raktári technológiák és eszközök. A komissiózási folyamat, anyagmozgató gépek és jellemzõik. Csomagolás, egységrakomány képzés. Csomagolási alapismeretek
4. Az áruszállítási rendszerek feladatai. Közlekedési munkamegosztás az áruszállításban. Egységrakományok az áruszállításban. Hagyományos és kombinált áruszállítási rendszerek. A közlekedési alágazatok jellemzõi
5. Zárthelyi
6. Pótzárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A hallgatónak a félév során gyakorlati jegyet kell szereznie.
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele a félév során írt zárthelyi dolgozat legalább 50%-os teljesítése. A zárthelyi pótlására egy alkalommal nyílik lehetõség. Ennek pontos idõpontját és helyét a félév során hirdetjük ki.
 
Kötelező irodalom: Logisztika (Bevezetõ fejezetek) – szerk. Dr. Prezenszki József, BME Mérnöktovábbképzõ Intézet, Budapest, 2004.
Logisztika II. (Módszerek, eljárások) – szerk. Dr. Prezenszki József, BME Mérnöktovábbképzõ Intézet, Budapest, 2004.
Logisztika – szerk. Dr. Tóth Lajos, Dr. Hartványi Tamás, BMF elektronikus jegyzet, Budapest, 2008.
Ajánlott irodalom: Logisztika-menedzsment – Szegedi Zoltán, Prezenszki József – Kossuth Kiadó 2008.