Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Drimál István Oktatók: Drimál István; Horváth Tamás; Nagy Zsolt;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Tematika:
A stratégia alkotás szakterületi háttere, a vállalati stratégia tartalma. A stratégia különbözõ megközelítései. Stratégiai menedzsment funkciók. Stratégiák megvalósítása és értékelése. Alternatív stratégiák. Stratégia és a vállalati tervezési rendszer. Információk, kommunikáció, érdekeltség és ösztönzés a stratégia alkotás folyamatában. Módszertani megközelítések és esettanulmányok a stratégia alkotás területén. A fókuszálás jelentõsége és eszközei. Vállalati jövõképek. Vállalati missziók. Vállalati kultúra. Vállalati és üzletági értékláncok. Alapvetõ vezetõi képességek és a stratégiai menedzsment. A stratégia alkotás folyamata és szervezeti háttere. Stratégiai team létrehozása és szervezése. A stratégia alkotó technikák team munkában, a stratégia prezentálása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
6. hét Zárthelyi dolgozat
14. hét Hallgatói prezentáció
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalati stratégia tartalma
2. Stratégiai megközelítések és menedzsment funkciók
3. A megvalósított stratégiák értékelési módszerei
4. A szervezet hierarchiája és a kapcsolódó stratégiák rendszere
5. Információk, kommunikáció a stratégia alkotás folyamatában
6. Zárthelyi dolgozat
7. Módszertani megközelítések és esettanulmányok
8. Missziók, víziók és a stratégia összefüggései
9. Szervezeti kultúra I.
10. Szervezeti kultúra II.
11. Alapvetõ vezetõi készségek és a stratégiai menedzsment
12. Stratégiai team fogalma, létrehozása és tervezése
13. Technikák és a stratégia lehetséges prezentálása
14. Hallgatói prezentációk
 
Kötelező irodalom: Dobák István: Vállalati stratégiák KJK 2001
Ajánlott irodalom: Dr. Bõgel György: Stratégiai tervezés Corvinus 2006
Torgersen – Weinstock: Vezetés integrált felfogásban KJK 1986
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint