Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Dobi Sándor Oktatók: Dr. Dobi Sándor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Tematika:
Az üzleti gazdaságtan tárgya, alapfogalmai. Az üzleti vállalkozás alapítása, jogi formái. A vállalati mûködésben érdekeltek szerepe, hatása az üzleti vállalkozás mûködésére. A külsõ érdekeltek, az üzleti vállalkozások piaci környezete. Az állam és a vállalkozások kapcsolata. A gazdaságpolitika fogalma. Az állam funkciói. A gazdaságirányítás alaptípusai, a gazdaságpolitika eszközrendszere. Külsõ érdekeltek. Helyi közösségek, civilszervezetek és stratégiai partnerek, természeti környezet Az üzleti döntések alapjai. Tervezési, szervezési, ellenõrzési döntések. Az emberi erõforrással való gazdálkodás. Termelés és szolgáltatás. Beruházás, mint a mûszaki fejlesztés hordozója. Szervezeti döntések, a szervezeti struktúra kialakítása. Pénzügyi tervezés, a tõkeszükséglet meghatározása. Ellenõrzési döntések, controlling, reporting. Az üzleti számvitel alapjai és felépítése
 
Kötelező irodalom: H. Schmalen (fordította Agárdi I.): Általános üzleti gazdaságtan, Axel-Springer Kiadó, Budapest, 2002
Rooz J.: Vállalkozások gazdaságtana, Perfekt Kiadó, Budapest,2003
Ajánlott irodalom: Bárdos P.: Cégalapítás és befektetés az Európai Unióban, HVG-Orac Kiadó, Budapest,2004
Lengyel L.: Vállalkozási ismeretek, Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképzõ Központ, 2002
Chikán A.: Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, Budapest, 2003
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint