Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Pénzügyi szakügyintézõ szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Bóné Edina;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Oktatási cél: A tantárgy oktatásának a célja olyan tudás átadása a hallgatók számára, amely által az üzleti életben képessé válnak az üzleti folyamatok könnyebb megismerésére, átlátására, a vállalatnál zajló pénzügyi, gazdasági események hatékonyabb értelmezésére. Továbbá képessé válnak a stratégiai és operatív szinten jelentkezõ problémák, kihívások szakszerû megoldására, az ezekhez kapcsolódó döntési folyamatok elõkészítésére, vagy akár a döntéshozásra is.
A tananyag keretein belül elsajátított ismeretkörök:
• A vállalkozás alapvetõ célja, küldetése
• A gazdasági társaságok jellemzõi
• Az értékteremtõ folyamatok sajátosságai
• A vállalati marketingtevékenység jellemzõi
• A termelési folyamat
• A vállalat szervezeti jellemzõi
 
Kötelező irodalom: Francsovics Anna – Kadocsa György (2005) Vállalati gazdaságtan. Amicus Kiadó, Budapest
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint