Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Esti Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Mérnök informatikus MSC;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Francsovics Anna;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a legfontosabb piacgazdasági kategóriákkal, az üzleti vállalkozással és piaccal, azok gazdasági, társadalmi
összefüggéseivel,
mûködésének sajátosságaival. További oktatási cél az ismeretek alkalmazásának elérése, a vállalkozási szellem és szemlélet kialakítása és
továbbfejlesztése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Írásbeli zh
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Üzleti vállalkozás,
Vállalkozáselméletek,
A vállalt társadalmi szerepe
2. Marketingstratégia,
Az innováció,
Emberi erõforrás
3. A kontrolling,
Vállalati pénzügyek
4. Pénzügyi stratégia,
Pénzügyi rendszer,
Költséggazdálkodás
5. Befektetés és finanszírozás
6. A vállalat stratégiája,
A stratégiai menedzsment
7. Zárthelyi Dolgozat
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Elektronikus jegyzet,
Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan 2008. Aula kiadó
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Üzleti fogalomtár, Alinea Kiadó, Budapest, 2003
Helmut Schmalen,(fordította Agárdi Ilona): Általános üzleti gazdaságtan, Axel-Springer Kiadó, Budapest, 2002
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000