Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: N/A Kreditérték:
Tagozat: Nyelv: Félév:
 
Szakok:
 
Tantárgyfelelős oktató: N/A Oktatók:
Heti/Féléves óraszámok: Előadás: Tantermi gyakorlat: Labor: Konzultáció:
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Historical overview, Software crisis
2. Modelling and models
3. Data models, optimal data model
4. Elements of data models
5. Building a demo data model
6. Redundancy, semantic normalization
7. Modelling techniques
8. SQL
9. Typical particular models
10. Relational databases
11. Database management functions
12. Data security, ISO 27000, CC, Cobit
13. Legal data protection (in Hungary)
14. Project presentations