Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla Oktatók: Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla; Dr. Kohlhoffer-Mizser Csilla;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Olyan alapvetõ jogi ismeretanyag elsajátítása, amely alapján a hallgatók számára lehetõvé válik a mai magyar jogrendszerben való eligazodás és
amelyet késõbbi tevékenységük során a gyakorlatban is alkalmazni tudnak (különös tekintettel az a gazdasági jogra-, polgári jogra).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gazdasági jog kialakulása, fejlõdése, jellemzõi funkciói, jogági kapcsolatai. A gazdasági jog Magyarországon.
2. A szerzõdésekre vonatkozó általános szabályok. A kereskedelmi ügylet fogalma, kereskedelmi szerzõdések típusai:
3. A gazdasági élet szereplõi, az állam mint jogalany. Pénzügyi jog: intézményrendszer, államháztartás
4. A gazdasági társaságok típusai, fõbb jellemzõk. Versenyjog,
5. A magyar értékpapír jog.
 
Kötelező irodalom: Sárközy Tamás (szerk.): Üzleti jog ( Typotex 2008.)
Ajánlott irodalom: Dr. Vass György: Jogi ismeretek (Budapest, 2006.)
Dr. Török Gábor: A társasági jog alapjai (HVG-ORA, 2010.)