Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 15
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Majláth Melinda;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 8 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tanulmányok lezárásaként a hallgatók szakdolgozatot készítenek, mely bizonyítja, hogy a hallgató a tanultakat komplex módon egy adott
témával
összefüggésben, konstruktív módon használni tudja.

Az MSc szakon a konzultációk száma minimálisan 6, melyet a hallgató a végzés elõtti utolsó két szemeszterben köteles teljesíteni. A harmadik
szemeszterben konzultáció formájában (2 alkalom), a negyedik szemeszterben pedig a „Diplomamunka” c. tárgy felvételével (4 alkalom).
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon való megjelenést a konzulens a dol¬gozat¬hoz csatolt Adatlapon igazolja.
A diplomamunka beadási határideje a szorgalmi idõszak utolsó hete
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A konzultációkat a hallgató idõben egyenletesen elosztva, úgy köteles teljesíteni, hogy a konzulens folyamatosan nyomon tudja követni az önálló munkavégzését. Ennek nem teljesülése esetén, a konzulens megtagadhatja a záróvizsgára bocsátást!