Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Krepler Erzsébet Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet; Virágh Tibor;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTUN12KNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelvvel kiválasztott, a gazdaság fõbb területeit (makroökonómia, mikroökonómia) bemutató témakörök
feldolgozásával. A szakkifejezések és a szakszókincs megismerése és alkalmazása idegen nyelven, idegen nyelvû szakszövegek feldolgozásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8./13. hét: zárthelyi dolgozat
A félév során 2 db 60 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 50%-os teljesítmény
szükséges. Egy elégtelen ZH egyszer pótolható. Kisdolgozatok is irathatók a csoportot oktató tanár által meghatározott idõpontban és
témakörben.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Einführung, Wiederholung
2. Unternehmensformen: Einzelunternehmer, KG
3. Unternehmensformen II.: GmbH, AG
4. Steuern
5. Steuern II: Steuersysteme
6. Börse
7. Börse II., Spekulation
8. Klausur 1.
9. Die europäische Union
10. Die europäische Union II.: Integration
11. Aktuelle Wirtschaftsprobleme in Ungarn
12. Aktuelle Wirtschaftsprobleme in Ungarn II., Beziehungen zur EU
13. Klausur 2.
14. Zusammenfassung, Wiederholung, Übungsstunde
 
Kötelező irodalom: - Bajkó-Pintér-Polákovits-Tefner: Bausteine OECONOM 2008
Ajánlott irodalom: Olaszy Kamilla-Pákozdiné Gonda Irén: Aktuelle Wirtschaftsthemen 2007