Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Krepler Erzsébet Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelv alapjaival egyes alapvető gazdasági témakörökön keresztül, és az ehhez szükséges nyelvtani ismeretek
elmélyítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során 2 db 90 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez min. 50 %-os teljesítmény
szükséges. Elégtelen ZH egyszer pótolható. Kisdolgozatok is irathatók.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Einführung, Wirtschaft, einige Grundbegriffe
2. Aktuelle Firmenberichte lesen
3. Wirtschaftssektoren und ihre Bedeutung, Produktionssfaktoren
4. Wirtschaftssektoren II., die Wertschöpfung
5. Modelle der Marktwirtschaft
6. Modelle der Marktwirtschaft II., der Wohlfahrtstaat
7. Marketing
8. Klausurarbeit 1.
9. Arbeitsmarkt
10. Wirtschaft und Gesellschaft
11. Wirtschaft und Gesellschaft II., Sozialpolitik
12. Probleme der Wirtschaft der deutschsprachigen Länder
13. Probleme der Wirtschaft der deutschsprachigen Länder II.
14. Klausurarbeit 2.
 
Kötelező irodalom: Bajkó-Pintér-Polákovits-Tefner: Bausteine OECONOM
Ajánlott irodalom: Olaszy Kamilla-Pákozdiné Gonda Irén: Neue Wirtschaftsthemen