Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Krepler Erzsébet Oktatók: Bólya András; Kocsis Anikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Gazdasági, üzleti angol nyelvi ismeretek elmélyítése. A cél a hallgatók késõbbi gazdasági tematikával bõvített középfokú nyelvvizsgája. A
tankönyv a
First
Insights into Business folytatása.
A tankönyv hasznos tematikájú, a témákat célirányosan, gyakorlatiasan dolgozza fel, alapos nyelvtannal rendelkezik és modern, hasznos a
szókincse. Az üzleti
készségek begyakoroltatása érdekes és modern módszerekkel történik.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyik (részbeszámolók, stb.) 7. és 13. héten. A félév végén szóbeli prezentáció, egy vállalat bemutatása max. 10 percben, minimum 5-6,
maximum 10
oldal ( A4) terjedelemben.
Az órákon a részvétel kötelezõ, maximális hiányzás a TVSz-ben leírtak szerint.


 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Company Structures I. The Philips Story
2. Company Structures II. Company profile Colgate Palmolive Guiness
3. Recruitment I. Cognex, Fit For Hiring ?
4. Recruitment II. CV, Don t Pass
5. Retailing I. Richer és üzleti levél írása
6. Retailing II. A Supermarket Chain és szakmai önéletrajz írása
7. 1. zárthelyi dolgozat,
Franchising I. One day in my life
8. Franchising Bang and Olufsen, Dunkin Donuts
9. International Business Styles I. Learning to cope with …
10. International Business Styles II. Review 1 Grammar Check
11. Banking I. HSBC, Picture the scene
12. Banking II. The Pedigree Page
13. Presentations, conferences, business meetings
14. 2. zárthelyi dolgozat,
Konferencia, egy vállalat bemutatása, elõadás, prezentáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
gyakorlati jegy
 
Kötelező irodalom: Graham Tullis – Tonya Trappe: New Insights into Business Students Book, Longman
New Insights into Business Students Book, Longman, hanganyag
Ajánlott irodalom: Radványi-Görgényi: English for Business and Finance, KJK, Budapest
Ian MacKenzie: English for business Studies, Cambridge University Press
A. Littlejohn: Company to Company, Cambridge University Press
Brian Howe: Portfolio. Case studies for Business English, Longman
Vicky Hollett: Business Opportunities, Oxford University Press