Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Tóth Judit;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 10 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja határidõre.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Feladatkijelölés
2. Észlelés érzékelés pszichológiája
3. Percepciókutatás
4. Motiváció és attitûdkutatás
5. Kreatív tervezés
6. Színek és a reklám
7. Kiselõadások
8. Kiselõadások
9. Kiselõadások
10. Elõvizsga
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Követelmény a vizsga legalább 50%-os teljesítése
 
Kötelező irodalom: Sas István Reklám és pszichológia az elõadások, kiselõadások anyaga
Ajánlott irodalom: Sas István Az ötletes reklám 2007 Budapest