Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: német Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Krepler Erzsébet Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTUN1GMLD
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelvvel kiválasztott, a gazdaság fõbb területeit (makroökonómia, mikroökonomia) bemutató témakörök
feldolgozásával. A szakkifejezések és a szakszókincs megismerése és alkalmazása idegen nyelven, idegen nyelvű szakszövegek feldolgozásával.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során 2db 60 perces ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 50%-os teljesítmény szükséges.
Egy elégtelen ZH egyszer pótolható.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Unternehmensformen: Einzelunternehmer, KG, GmbH, AG
2. Börse, Spekulation
3. Klausur 1., Die Europäische Union
4. Aktuelle Wirtschaftsprobleme in Ungarn
5. Zusammenfassung, Klausur 2.
 
Kötelező irodalom: Bajkó-Pintér-Polákovits-Tefner: Bausteine OECONOM 2008
Ajánlott irodalom: Olaszy Kamilla-Pákozdiné Gonda Irén: Aktuelle Wirtschaftsthemen 2007