Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Tóth Judit;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLD
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók mélyebb, rendezettebb ismereteket szerezzenek a vállalat piaci mûködésérõl, a marketingtevékenység
menedzselési
feladatairól. A tárgy keretében a hallgatók esettanulmányokon keresztül elemzik a vállalati stratégiákat, meghatározzák az operatív
feladatokat, a
teljesítménymérés lehetséges eszközeit, megismerik a marketingtervezés folyamatát.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi feladat megoldása, beadása.
A vizsgajegy 2 komponensbõl áll össze: házi dolgozat 50%, vizsgajegy 50%
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés, marketing koncepciók, értékteremtési folyamat, a marketing erõforrások optimális szétosztása, portfolióelemzés
2. Marketingtervezés folyamata, stratégiaalkotás. A programok tervezésének és végrehajtásának lépései, célpiaci marketing, szegmentálás, pozicionálás, a differenciálás folyamata
3. Versenykörnyezet elemzése, versenytényezõk, versenystratégiák
4. Márkaérték, márkaérték építése, mérése, menedzselése, márkázási stratégiák Kapcsolatépítés a vevõkkel, a hosszú távú vevõhûség megteremtése, kapcsolati marketing elmélete, kapcsolathálók, ABC elemzés
5. Új piaci ajánlatok bevezetése, innováció marketing. Szervezeti megoldások a marketing területén
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kotler P.- Keller, K.L.: Marketing management, Akadémiai Kiadó, Budapest 2006
Ajánlott irodalom: Józsa László – Luiz Moutinho: Marketingstratégia, Akadémiai Kiadó, Budapest,2005
Ed Little – Ebi Marandi: Kapcsolati marketing, Akadémiai Kiadó, Budapest,2008
Cohen A. William: Marketingtervezés, Akadémiai Kiadó, Budapest 2009
Garrison Paul: Exponenciális marketing, HVG Kiadói Zrt., Budapest, 2006