Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Majláth Melinda Oktatók: Dr. Tóth Judit;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja határidõre.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Feladatkijelölés
2. Észlelés érzékelés pszichológiája elméletben és gyakorlatban
3. Percepciókutatás elméletben és gyakorlatba
4. Motiváció és attitûdkutatás elméletben és gyakorlatban
5. Kreatív tervezés elméletben és gyakorlatban
6. Színek és a reklám elméletben és gyakorlatban
7. Kiselõadások
8. Kiselõadások
9. Kiselõadások
10. Kiselõadások
11. Kiselõadások
12. Zárthelyi dolgozat
13. Pót zh
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Követelmény a vizsga legalább 50%-os teljesítése
 
Kötelező irodalom: Sas István: Reklám és pszichológia, Kommunikációs akadémia, 2009 Budapest
Az elõadások, kiselõadások anyaga.
Ajánlott irodalom: Sas István: Az ötletes reklám, Kommunikációs akadémia, 2007 Budapest