Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szekeres Valéria Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A Vállalkozás és globalizáció címû kurzus a XXI. Század egyik legnagyobb kihívásának, nevezetesen a globalizációnak a vállalkozási környezetet befolyásoló szerepét, több szempont bevonásával elemzi.
Elõször a globalizáció jelenségét, eredetét és hatását tárgyalja, majd a világgazdaság újonnan kialakuló intézményrendszere, a rohamosan bõvülõ külkereskedelem, a regionalizálódás, a külföldi mûködõtõke jelensége és a multinacionális vállalatok világa lesz terítéken, külön elemezve e jelenségeknek a Közép-Kelet-Európai térségben megfigyelhetõ sajátosságait. A kurzus második része foglalkozik azokkal a lehetõségekkel és kockázatokkal, amelyekkel a vállalkozások szembesülnek a mai globalizálódó világban.. Elemzésre kerülnek azok az eszközök, amelyek révén kormányok és társadalmi intézmények gyakorolnak hatást a cégek közötti gazdasági versenyre. A földrajzi eltérések érzékeltetésére esettanulmányokon keresztül kerülhet sor. Végül a kurzus tárgyalja a globalizációs folyamatnak a magyar vállalkozói szférára történõ hatásmechanizmusát
 
Kötelező irodalom: Csáki György (szerk.): Globalizáció, átalakulás, vállalkozási környezet, Budapest: ÁVF, 2000
Földes György és Inotai András (szerk.): A globalizáció kihívásai és Magyarország, Budapest, Napvilág, 2001
David C. Korten: Tõkés társaságok világuralma, Budapest, 1996, Kapu, ISBN: 963-7706-05-4
Helmut Schmidt : A globalizáció , Európa Könyvkiadó 1999
Csath Magdolna: Kiút a globalizációs zsákutcából, Kairosz Kiadó, 2001
Farkas Péter: A globalizáció és fenyegetései, Aula Kiadó 2002
Andor László,Balogh András,Földes György,Gazsó Ferenc, Horváth Gyula: A globalizáció kihívásai és Magyarország , Napvilág Kiadó 2001
Árva László, Diczházi Bertalan: Globalizáció és külföldi tõkeberuházások Magyarországon , Kairosz Kiadó 1998.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint