Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2016/17/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Tóth Arnold;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTKG11AND
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: This course aims to introduce the students to the field of economics, in general, and to microeconomics, in particular. The most basic forms of
cooperation and conflict (competitive markets, oligopolies, externalities, public goods and firms) will be discussed.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Written exams consists of multiple-choice tests as well as graphical and simple arithmetical exercises.
Calculation of grades:
Percentage Grade
achieved
0-59 Fail (1),
60-65 Low Pass (2),
66-74 Satisfactory (3),
75-86 Good (4),
87-100 Excellent (5)
For those who fail or want to retake the exam, there will be a retake exam in the week after the final. The material for the retake exam
consists of
all
the materials covered in the semester.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. The basic questions of Economics. The Marginal utility theory.
2. Examples
3. Basic Elements of Supply and Demand. Applications of Supply and Demand, Marshall cross
4. Examples
5. The analysis of consumer behavior. Indifference curves, The demand price, cross price, income elasticity
6. Examples
7. Production and Business Organization. Analysis of Costs. Analysis of Perfectly Competitive Markets
8. Examples
9. Imperfect Competition. Monopoly, Oligopoly and Monopolistic Competition
10. Examples
11. Resource Demand and Supply, Land, Natural Resources and Capital
12. Examples
13. External Economic Impacts, Markets and Economic Efficiency; Summary
14. Exam
 
Kötelező irodalom: Lecture Notes
Ajánlott irodalom: Robert. H. Frank Microeconomics and Behavior, McGraw-Hill.