Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Kuti László;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG12MNB Vállalkozásgazdaságtan I.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók szerezzenek jártasságot a menedzserek gyakorlatában elõforduló feladatok megoldásában.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
13. ZH
14. Pót ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az EXCEL Office alkalmazás mint a feladatok megoldásának eszköze
2. Az EXCEL fontosabb elemei a feladatok megoldásához
3. Kisvállalkozás negyedévenkénti bevételének elemzése, összegzése
4. Nagyvállalat forgalmának számítása
5. Személyi jövedelemadó számítása
6. Adatbázis elemzése, kezelése (excelben)
7. Optimum számítás: Hengeralakú konzervdoboz minimális felszínnel
8. Logisztikai feladat: Kenyérszállítás
9. Logisztikai feladat: Átrakodási probléma
10. Hozzárendelési probléma1 (Alkalmazottak  Tevékenységek)
11. Hozzárendelési probléma2 (Pályázatok elbírálása)
12. Gyártási feladat (Müzligyártás adott nyersanyagkészlet felhasználásával)
13. Zárthelyi
14. Pótzárthelyi
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi jegy kialakításának módszere: Évközi munka, szóbeli felelet és a sikeresen megírt ZH eredménye alapján.
Ajánlott irodalom: Ajánlott: Excel kézikönyvek; Gáspár-Temesi: Matematikai programozási gyakorlatok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tárgy minõségbiztosítási módszerei: Minõségügyi kézikönyv 8.1- 8.5 szerint