Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Kadocsa György; Dr. Katona Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A vállalkozás alapításához és eredményes mûködtetéséhez szükséges legfontosabb ismeretek és készségek elsajátítása, segítségnyújtás az üzleti gondolatok megvalósításában.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
9. Zárthelyi
13. Házi dolgozat leadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás célja, környezete, a piaci verseny
Új vállalkozás indítása, ötletgyûjtés
2. A vállalkozás folyamata
Termék és piaci környezet felmérés
3. A vállalkozás fejlesztése és az optimális üzemméret
Háttér tervezési számítások, személyi és szervezeti feltételek
4. A vállalkozás helyzetértékelése
Az üzleti tervezés
5. Válságmenedzselés
Tõkeszükséglet számítás
6. Csõd, felszámolás, végelszámolás
Vállalkozási forma megválasztása
7. Vállalkozási formák áttekintése
Egyéni vállalkozás indítása
8. Korlátlan felelõsségû vállalkozások
Társasági szerzõdés készítése
9. Korlátolt felelõsségû társaság
ZH
10. Részvénytársaság
Mûködési terv (SZMSZ, ÁKN terv)
11. Franchise
Optimális üzemméret tervezés
12. Kisvállalkozások szervezése és fejlesztése
Piaci értékesítési módszerek
13. Az állami tulajdon szerepe
Fejlesztési lehetõségek és források
14. Alapvetõ munkaügyi ismeretek
Hitel felvétel elõkészítése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A évközi jegy kialakításának módszere: a zárthelyi dolgozat és a házi dolgozat alapján
 
Kötelező irodalom: Kadocsa Gy.: Vállalkozások szervezése
Ajánlott irodalom: Hisrich, R.D. � Peters, M.P.: Vállalkozás
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (a tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 81-85. old. szerint