Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Reicher Regina Zsuzsánna Oktatók: Fenyvesi István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a beszerzési, logisztikai és
ellátási folyamatokat, ezek speciális elemeit, egyes stratégiai és menedzsment módszereket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zárthelyin legalább az 50% teljesítése és a kiselõadás megtartása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az ellátásilánc - menedzsment értelmezése, kapcsolata a stratégiával és a vállalati folyamatokkal
2. Az értéklánc elmélet alapjai és kapcsolata az ellátási lánccal
3. Készletek jelentõsége és kezelése az ellátási láncban, készletoptimalizálás, ostorcsapás effektus
4. Ellátási lánc stratégiák, push, pull, adaptív, karcsú
5. Folyamatoptimalizálás az ellátási láncban, informatikai támogatás lehetõségei (internet hatásai, ERP megoldások)
6. Stratégiai szövetségek, partnerkapcsolatok az ellátási láncban, erõviszonyok alakulása, együtt mûködés dilemmái
7. Partnerkapcsolatok gyakorlati megvalósulási formái, (PM, RM), kockázatkezelés lehetõségei
8. Gyakorlati módszerek az ellátási láncban, disztribúciós módszerek, szívásos rendszerek, elõrejelzési módszerek
9. Az ellátásilánc – menedzsment sajátosságai a szolgáltatásokban, Little törvénye, várakozási problémák, sorban állási rendszerek
10. Áruazonosítási és nyomon követési rendszerek és azok gyakorlati alkalmazásai
11. Az ellátásilánc – menedzsment szerepe a KKV szektorban, megoldások, mutatók, mérõszámok
12. A logisztika és az ellátási lánc helye és szerepe a szervezetben
13. ZH
14. Pót ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A tárgyból szerezhetõ érdemjegy a ZH eredménye.
A kiselõadás sikeres megtartása az aláírás feltétele.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsgaidõszak elsõ hetében van pótlási lehetõség a TVSZ szerint.
 
Kötelező irodalom: Szegedi Zoltán (2012): Ellátásilánc-Menedzsment. Bp.: Kossuth Kiadó
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000.