Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Petõné dr. Csuka Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: Menedzsment alapjai GVMMD11MTC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az emberi tényezõ szerepe a gazdasági növekedésben. Az emberi erõforrás-gazdálkodás modern irányzatának kialakulása. A “human resource management”
(HRM) tartalma és funkciói. A vállalat munkaerõ-piaci környezete. Vállalati stratégia – emberi erõforrás stratégia. Munkaerõ-piaci marketing.
Munkakörelemzés, munkakörtervezés. Emberi erõforrás tervezés és munkaerõ-tervezés. Munkakörértékelés. Teljesítményértékelés. Az emberi erõforrások
fejlesztése, karriertervezés. Kompenzációs rendszer – ösztönzés menedzsment. A munkaügyi kapcsolatok rendszere. Participáció. Kollektív tárgyalások.
A munkahelyi konfliktusok kezelése. Személyzeti információs rendszer.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az EEM bármely témaköréhez kapcsolódó, elsõ konzultációs alkalommal megbeszélt paraméterek szerinti házi dolgozat határidõre történõ beadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Áttekintés, emberi erõforrás tervezés, munkakör, személyiség és ítéletalkotás. Munkaerõ biztosítás. Ösztönzésmenedzsment. Teljesítményértékelés.
2. Karriermenedzsment. Változásmenedzsment. Konfliktusok. Munkaügyi kapcsolatok rendszere. Informatikai támogatás.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás feltétel a megadott határidõre elkészített, legalább elégséges jeggyel értékelt házi dolgozat. Aláírás pótlása TVSZ szerint, a konzultációk alkalmával tárgyalt témakörök anyagának irásbeli számonkérése.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga, melynek eredménye a házi dolgozat és a vizsga zárthelyi dolgozat súlyozatlan számtani átlaga kerül meghatározásra.
 
Kötelező irodalom: Szeghegyi Ágnes: Emberi erõforrás menedzsment (Letölthetõ elektronikus tananyag)
Ajánlott irodalom: Borgulya Istvánné, Dobay Péter, Farkas Ferenc, Karoliny Mártonné, László Gyula, Mohácsi Gabriella, Poór József: Emberi erõforrás menedzsment kézikönyv
Gyökér Irén: Emberi erõforrás menedzsment
 
Egyéb segédletek: 1. Feladatsor
2. Összefoglaló tételsor

A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint