Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Szeghegyi Ágnes Oktatók: Novák János; Petõné dr. Csuka Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: Menedzsment alapjai GVMMD11GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Az emberi tényezõ szerepe a gazdasági növekedésben. Az emberi erõforrás-gazdálkodás modern irányzatának kialakulása. A “human resource management”
(HRM) tartalma és funkciói. A vállalat munkaerõ-piaci környezete. Vállalati stratégia – emberi erõforrás stratégia. Emberi erõforrás tervezés és
munkaerõ-tervezés. Munkakörelemzés, munkakörtervezés. Munkakörértékelés. Teljesítményértékelés. Az emberi erõforrások fejlesztése, karriertervezés.
Kompenzációs rendszer – ösztönzés menedzsment. A munkaügyi kapcsolatok rendszere. Participáció. Kollektív tárgyalások. A munkahelyi konfliktusok
kezelése. Személyzeti információs rendszer.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi dolgozat és a gyakorlatokon történõ aktív részvétel (elõadás anyagához kapcsolódó prezentációk, esettanulmányok feldolgozása, házi feladatok,
stb…)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Áttekintés
2. Emberi erõforrás tervezés
3. Munkakör elemzés, munkakör tervezés, munkakör értékelés
4. Személyiség és ítéletalkotás
5. Munkaerõ biztosítás (Toborzás)
6. Munkaerõ biztosítás (Kiválasztás)
7. Ösztönzésmenedzsment
8. Teljesítményértékelés
9. Karriermenedzsment
10. Változásmenedzsment
11. Konfliktusok
12. Munkaügyi kapcsolatok rendszere
13. Zárthelyi dolgozat és házi dolgozat beadása.
14. Informatikai támogatás
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Vizsgára bocsátás feltétele az aláírás megszerzése. Aláírás feltétele a 13. héten megírt zárthelyi dolgozat és a gyakorlatokon nyújtott teljesítmény legalább elégségesnek értékelhetõ eredménye. Aláírás pótlása TVSZ szerint.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli, ld! elõbb!
 
Kötelező irodalom: Szeghegyi Ágnes: Emberi Erõforrás menedzsment, 2010. (Letölthetõ elektronikus tananyag.)
Ajánlott irodalom: Borgulya Istvánné, Dobay Péter, Farkas Ferenc, Karoliny Mártonné, László Gyula, Mohácsi Gabriella, Poór József: Emberi erõforrás menedzsment kézikönyv
Gyökér Irén: Emberi erõforrás menedzsment
 
Egyéb segédletek: 1. Feladatsor
2. Összefoglaló tételsor
3. Esettanulmányok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint