Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Joó Lajos Oktatók: Karlovitz János Tibor PhD;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók elméletben is megismerkedjenek az eredményes tárgyalás feltételeivel, s maguknak is módjuk legyen "steril" közegben kipróbálni tárgyalási
készségeiket
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Pontos, rendes füzetvezetés Maximum egy hiányzás megengedett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Egy kis önismeret
2. A tárgyalás fajtái, a tárgyalás kellékei
3. A tárgyalás szakaszai
4. A diákok tárgyalnak (akváriumgyakorlat), a többiek figyelnek
5. A diákok tárgyalnak (akváriumgyakorlat), a többiek figyelnek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A füzetvezetés ellenõrzése, a tárgyalási gyakorlat sikeressége (többek között a többiek visszajelzése alapján)
 
Kötelező irodalom: Scott, Bill: A tárgyalás fortélyai Novotrade 1988
Gillen, Terry: A meggyõzés mesterfogásai Bagolyvár 1999
Dezsényi Péter: Kérd kölcsön a medve kalapácsát!.. Bagolyvár 2002
 
Egyéb segédletek: hand out-ok, kérdõívek
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000