Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pál Aba Oktatók: Pál Aba;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató ismerje meg azt a gazdasági környezetet, amelyben üzleti tevékenységet fog folytatni. Készüljön fel azokra a helyzetekre, amelyekben döntésének helyességét etikai szempontoknak kell meghatározniuk.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Általános etika, jog, erkölcs, gazdaság.
Vállalkozások társadalmi felelõssége.
Üzleti erkölcs normarendszere és gyakorlata.

2. Az üzleti élet alapelvei.
Etikai térkép, hazai üzleti erkölcsi viszonyok.
Nemzetközi üzleti élet etikája.

3. Vállalkozások ökológiai felelõssége.
Marketing reklámetika.

4. Biztosítási etika
Adómorál, bank- tõzsde etika
Üzleti lobbik, globalizáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Dr. Barta Tamás-W.Barna Erika: Személyiség, kommunikáció, etika
Üzleti etika – Saldo 1994

Ajánlott irodalom: Hársing László: Bevezetés az etikába
David C. Korten: Tõkés társaságok világuralma
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint