Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Biztonságtechnikai mérnök mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûcs Endre Oktatók: Dr. Szûcs Endre;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 4 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A biztonságtechnikai mérnöki területen várhatóan felmerülõ vállalkozásvezetõi és vállalkozásbiztonsági problémák kezeléséhez szükséges elméleti és gyakorlati
ismeretek átadása .
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Házi dolgozat leadása a 4. konzultáció elõtt egy héttel.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalkozás fogalma, a vállalkozás környezete
A vállalkozás indításának feltételei
A házi dolgozat megbeszélése, feladat meghatározás
2. Vállalkozás mûködése
A vállalkozásvezetõ tevékenysége (Mûködõ biztonságtechnikai vállalkozás meglátogatása)
3. A vállalkozás biztonság meghatározása
A vállalkozás biztonságot meghatározó körülmények I.
4. A vállalkozás biztonságot meghatározó körülmények II.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Házi dolgozat eredménye alapján.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Félévközi jegy
 
Kötelező irodalom: Kadocsa György: Vállalkozások szervezése, Amicus, 2005. (ISBN 963 8026 01 5)
Ajánlott irodalom: Chikán Attila Vállalkozásgazdaságtan Aula Kiadó 2008
Hatályos jogszabályok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000