Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bencsik Mária Oktatók: Dr. Bencsik Mária;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 12
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a TB törvény alapelveit, az adó és járulék közötti különbséget, milyen jogviszonyok létesítésével és milyen járulékok fizetési kötelezettségének teljesítésével lesznek az állampolgárok biztosítottak. A biztosítottak milyen ellátásokra jogosultak. A nem biztosítottak milyen szerzõdéseket köthetnek a TB. igazgatási szerveivel.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás feltétele. 1 db eredményes ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. TB jogforrások. A 8 TB törvény megismerése. A TB Igazgatási szervei, jogalanyok, jogviszonyok fajtái: munkaviszony, megbízási, vállalkozói, többes jogviszonyok, AM könyv alapján
2. Járulékfizetési kötelezettség, járulékfajták, mértékek, TB járulékok, Egyéni járulékok, vállalkozói járulék, EVA járulék, EHKO, AM közterhei, baleseti járulék
3. Járulék bevallás, elektronikus bevallás, jogkövetkezmények, TB kedvezmények
4. TB ellátások: TB nyugdíjak, egészségbiztosítási ellátások
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Magyar Közlöny aktuális számai, HVG. Különszám TB. Aktuális
Ajánlott irodalom: Dr. Bencsik Mária: TB ismeretek. Oktatási segédlet. KGK. SZVI. Elektronikus jegyzet
 
Egyéb segédletek: TB. CD. HVG.