Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser BSc angol nyelvû képzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szabó Gyula Oktatók: Dr. Szabó Gyula;
 
Előtanulmányi feltételek: Angol nyelvi követelmény
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Develop students’ competencies to apply concepts, data and methods of user-centered design to ensure the efficient operation and safe and comfortable human use
of systems, products and services. Participants will be able to recognize ergonomic problems, to solve simple tasks and to select appropriate measures.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Prepare an essay (1000 keystroke), three small tasks
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Introduction, principles, concepts. User-centered design.
2. History of Ergonomics, fields of application.
3. Basics of Anthropometry. Determination of product dimensions. Anthropometric designing of tools.
4. Posture and comfortable sitting.
5. Human effort. Internal and external loads. Manual handling.
6. Ergonomic workplace risks assessment.
7. Design of workplaces and jobs.
8. Environmental factors: visual, acoustical environment, climate.
9. Ergonomic quality of products. The focus group method.
10. Usability. The methods of evaluation.
11. The basics of human information processing.
12. Controls and displays. User interface design.
13. The return on ergonomic investments.
14. The human error.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Midterm requirement is 7 point out of the total 14 (5 for essay, 3 for each small task). At the examination test 14 points can be obtained. The grade determined by the sum of midterm and examination points as follows: excellent above 23; good 20-23; satisfactory 17-20; sufficient 14-17; not passed under 14 points.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
exam
 
Kötelező irodalom: Gyula Szabó: Practice of ergonomics, Óbuda University
e-learning.uni-obuda.hu materials
Ajánlott irodalom: Ergonomics Essentials, British Occupational Hygiene Society (BOHS)
Karl H.E. Kroemer: Fitting the Human: Introduction to Ergonomics, CRC Press
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000