Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók eddig megszerzett tudásának az alkalmazása komplex gyakorlati problémák megoldására, vállalati esettanulmányok feldolgozásán keresztül.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Esettanulmányok írásbeli kidolgozása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat megismerésének, vizsgálatának fõbb megközelítésmódjai
2. Esettanulmány feldolgozás
3. Vállalatátvilágítás - radiográfia
4. Esettanulmány feldolgozás
5. Vállalatátvilágítás - radiográfia
6. Esettanulmány feldolgozás
7. Vagyonértékelési módszerek
8. Esettanulmány feldolgozás
9. Pénzügyi mutatók alkalmazásának kérdései
10. Esettanulmány feldolgozás
11. Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer alkalmazása, a Balanced Scorecard
12. Kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámrendszer alkalmazása, a Balanced Scorecard
13. ZH
14. Pót ZH
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
Az érdemjegybe az évközi munka beszámít.
Ajánlott irodalom: Francsovics A. (2012): Controlling. Óbudai Egyetem, Budapest, elektronikus jegyzet
Kadocsa Gy. (2015): Vállalkozások szervezése. Amicus, Budapest, kijelölt részei, elektronikus jegyzet
Koller T., Goedhart M., Wessels D. (2015): Valuation : Measuring and managing the value of companies. John Wiley & Sons
Kaplan R., Nordhaus S. (1999): Balanced Scorecard. KJK, Budapest
Csányi T. (1998): Üzleti tervek, üzleti viccek. Magánkiadás, Budapest
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000