Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Nagy Viktor Oktatók: Tóth Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A munkagazdaság alapfogalmai. A munkaerõpiac. A munkaerõ-kereslet. A munkaerõ iránti kereslet versenypiacon. Monopszónium. A minimálbérek hatása. A
technológiai fejlõdés és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok hatása a munkaerõ-keresletre. A munkaerõ-kínálat. A munkaerõforrás. T. A gazdasági
aktivitás változásai. Beruházások az emberi tõkébe: oktatás és szakképzés. A felsõoktatás iránti kereslet. Iskolázottság, kereset és az iskola
elvégzése utáni emberitõke-beruházás. A dolgozói mobilitás: Vándorlás, bevándorlás és munkahelyváltoztatás. Munkabérszint és termelékenység:
Bérmeghatározás a vállalaton belül. A munkaerõ-piaci diszkrimináció. A szakszervezetek és a munkaerõpiac. Kereseti egyenlõtlenségek.. A
munkanélküliség. A munkanélküliség típusai és okai. Aktív és passzív foglalkoztatáspolitika.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
ZH és házi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Munkaerõpiaci alapfogalmak, gazdasági összefüggései
2. Munkaerõpiac helyzete, munkanélküliség, trendek
3. Foglalkoztatási formák, szolgáltatások
4. Egyéni jellemzõk, adottságaink
5. Értékek, érdeklõdés, munkához való viszony
6. Karriertervezés és munkaerõpiaci összefüggések
7. Folyamatos tanulás, újabb ismeretek
8. Álláskeresés, hirdetések, szolgáltatók
9. Kiválasztás, jelentkezés
10. Önéletrajz, motivációs levél
11. Felvételi beszélgetés, szituációk
12. Béralku, juttatások, pozíció-profil
13. Munkajog, szerzõdés szabályai
14. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Aláírás feltétele: sikeres ZH és „Megfelelt” házi dolgozat
Aláírás pótlása a TVSZ szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli
 
Kötelező irodalom: Roland G. Ehrenberg – Robert Smith: Korszerû munkagazdaságtan. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2003.
Galasi Péter- Gábor R. István: Munkagazdaságtan alapjai, BKE, Budapest 1996.
Galasi Péter: A munkaerõpiac gazdaságtana, Aula 2003
Ajánlott irodalom: Vámosi Tamás: Munkaerõ-piaci ismeretek, PTE, 2013.