Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Joó Lajos Oktatók: Karlovitz János Tibor PhD;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató jártasságra tegyen szert a kommunikáció különbözõ formáiban, elsõsorban a fõiskolán igényelt írásbeli és szóbeli prezentációban.
Ismerkedjen
meg az önéletrajz és a szakdolgozat készítés szabályaival (úgy, ahogy azt jelenleg általában elvárják), tanulja meg a szóbeli vizsgára és a
kiselõadásra
való felkészülés módszereit, az elõadóval szemben támasztott elvárásokat, a hatásos beszéd módszereit, s legyen képes egy sikeres prezentációra.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció fontossága, típusai, az egyes típusok sajátosságai (ea)
2. Önéletrajzírás – órai gyakorlat. Hf. Európai típusú önéletrajz készítése a következõ órára (gy)
3. Az írásbeli házi feladat (pl. üzleti terv) készítésének szabályai. A szakdolgozattal kapcsolatos elõírások (ea)
4. Saját kommunikációm jellegzetességei – erõsségeim, gyenge oldalaim (gy) Prezentációs téma kiválasztása
5. A sikeres nyilvános beszéd alapjai I. Az elõadó. A hallgatóság. A körülmények (ea)
7. A sikeres nyilvános beszéd alapjai. II. Az elõadás szerkezete (ea) Hf. Felkészülés egy ötperces prezentációra a következõ gyakorlati órára
8. Hallgatói prezentációk a múlt hét gazdasági eseményeirõl, és ezek megbeszélése (gy)
10. Hallgatói prezentációk - a kiselõadások és az odafigyelés gyakorlása (gy)
11. Felkészülés egy tartalmas és érdekes elõadásra. Források, válogatás, szerkesztés, az érdeklõdés felkeltésének és fenntartásának módszerei (ea)
12. Hallgatói prezentációk – a kiselõadások és az odafigyelés, a visszajelzés gyakorlása (gy)
13. Hangsúly, testbeszéd, technikai eszközök használata (ea)
14. Hallgatói prezentációk- kiselõadások a tanultak alkalmazásával (gy)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: írásbeli és szóbeli: önéletrajz és prezentáció
 
Kötelező irodalom: Cohen, Herb (1998): Bármit meg tud tárgyalni. Baglyvár Könyvkiadó, Budapest
Kádár Magor (2014): Tárgyalástechnika. Kézikönyv a tárgyalási készség fejlesztéséhez. Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár.
Ajánlott irodalom: Scott, Bill (1988): A tárgyalás fortélyai. Novotrade, Budapest.
Gillen, Terry (1999): A meggyőzés mesterfogásai. Pozitív befolyásolási technikák. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.
Hull, Raymond (1997): A sikeres nyilvánosbeszéd alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest.
Pease, Allan (1995): Testbeszéd. Gondolatolvasás gesztusokból. [10. kiadás] Park Kiadó, Budapest.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000