Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2016/17/1
 
Szakok: ERASMUS; Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Szikora Péter; Fehér-Polgár Pál;
 
Előtanulmányi feltételek: angol nyelvi elõkövetelmény
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Purpose of the course is to teach the basic rules of functioning in an organisation, especially in a team and to give insight into the pool of fundamental
individual and group competencies through simulations in teams
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Two tests per semester, each contributes 50% to the final grade
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Individual perspective
2. Decisions
3. Risk taking behaviour
4. Motivation
5. Change management and individual perception of it
6. Test
7. Group
8. Culture
9. Creative processes
10. Leadership and its power base
11. Conflicts and negotiation
12. Communication
13. Emotional communication
14. Test
 
Kötelező irodalom: Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge: Organizational Behavior, Pearson Prentice Hall, 2007
Ajánlott irodalom: Elliot Aronson: The Social Animal, Worth Publishers, 2003
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000