Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2016/17/1
 
Szakok: ERASMUS; Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
 
Előtanulmányi feltételek: Angol nyelvi elõkövetelmény
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: To become prepared for taking part in planning-developing, in management, in usage of databases.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Students are to develop and present a project work in small teams of 2
or 3 and write a formal test at the end of the semester.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Historical overview, Software crisis
2. Modelling and models
3. Data models, optimal data model
4. Elements of data models
5. Building a demo data model
6. Redundancy, semantic normalization
7. Modelling techniques
8. SQL
9. Typical particular models
10. Relational databases
11. Database management functions
12. Data security, ISO 27000, CC, Cobit
13. Legal data protection (in Hungary)
14. Project presentations
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Grade is the mean of the project work,
its presentation and the test.

 
Kötelező irodalom: Molina – Ullman – Widom: Database systems: The Complete Book. Perason – Prentice Hall. ISBN-13: 978-0131873254 ISBN-10: 0131873253 or a newer edition
Ajánlott irodalom: Codd, Edgar Frank: The Relational Model for Database Management (Version 2 ed.). Addison Wesley Publishing Company. ISBN 0-201-14192-2.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000