Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Keszthelyi András Oktatók: Dr. Keszthelyi András;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Alapfogalmak meghatározása: e-kereskedelem, e-üzlet, b2c, b2b, b2a stb.
2. Ipari, posztindusztriális, tudásalapú társadalom
3. Az e-üzlethez szükséges technikai háttér kialakulása napjainkig
4. Az e-üzlet helyzetének összehasonlítása nemzetközi vonatkozásban
5. A fejlõdés lehetõségei Magyarországon
6. E-üzleti terv kialakításának fõ szempontjai
E-üzleti stratégiák
7. Az elektronikus marketing lehetõségei és korlátai
Távmunka itthon és külföldön
8. B2a, b2b, b2c -- A jelen és a közeljövõ lehetõségei
9. B2b, b2c technikai és szervezeti háttere, indítása adott (méretû) cégnél
10. A digitális hitelesítés technikai problémái
11. B2a, b2b, b2c biztonsági problémái
12. Vonatkozó EU-beli normák/ajánlások
13. A digitális hitelesítés (jogi) lehetõségei ma Magyarországon
14. E-áruház adatkezelési elvei, szabályai