Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Prof. Dr. Takács István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 20
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók felkészítése a pénzügyi elemzés módszereinek készség szintû alkalmazására, a magyar vagy nemzetközi vállalat pénzügyi helyzetérõl
értékelés készítésére, pénzügyi állapotuk összehasonlítására. A vállalati mûködés és a pénzügyi eredmények közötti kapcsolat megértésével a hallgató
képes lesz mélyrehatóan elemezni és az alapján a jövõbeli elvárásokat és pénzügyi célokat megjelölni.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A tantárgy teljesítése kollokvium jegy megszerzésével valósul meg. A NEPTUN-ban található választható témalista alapján egyéni feladatok megoldása a
követelmény. A vizsga formája írásbeli vizsga, amit kiegészít egy egyéni téma esszészerû kidolgozása és prezentálása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A pénzügyi elemzés információbázisa: számviteli standardok: IAS, US GAAP, magyar számviteli törvény
Gyakorlat: Az éves beszámoló részei, információtartalma, belsõ összefüggések
2. Elõadás: Mérleg és eredménykimutatás elemzésének mutatószámrendszere, szerkezeti elemzések, kiemelten a tõkeszerkezet összefüggései
Gyakorlat: Tõzsdei és tõzsdén nem jegyzett cégek pénzügyi helyzetének összehasonlító elemzése
3. Elõadás: Likviditás tartalma, likviditási mérlegek, likviditás elemzése, fedezeti elemzés
Gyakorlat: Tõzsdei és tõzsdén nem jegyzett cégek likviditási helyzetének összehasonlító elemzése
4. Elõadás: Pénzügyi tervezés, elemzés, ellenõrzés összefüggése, eszközei
Gyakorlat: Rövid, közép és hosszú távú pénzügyi tervek
5. Elõadás: Pénzügyi kockázatok azonosítása, elemzése, fizetésképtelenség elõrejelzési módszerei
Gyakorlat: Scoring, ranking, csõdelõrejelzési modellek alkalmazása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
"Az értékelés összetevõi:
• Írásbel vizsgadolgozat: 50 pont
• Az egyéni feladat (esszé): 30 pont
• Prezentáció, kérdések (védés): 20 pont (A félévközi opcionális feladatokkal +10 pont szerezhetõ.)
"
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Brealy, R. – Myers, S. C.: Modern Vállalati Pénzügyek, Panem Kiadó 2011. kijelölt fejezetek
Ajánlott irodalom: Gazdasági és tudományos, szakfolyóiratok (Portfolio.hu, Figyelõ, Heti Világgazdaság) elõadásokon ajánlott cikkei.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000