Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudmányi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Gazdalkodási menedzser - asszisztens ;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A megfelelõ pénzügyi szemlélet, és alapinformáció bázis kialakítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
13. hét, zárthelyi a pénzügyi matematika részbõl. Az elõadás látogatása kötelezõ.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A modern pénz teremtése. Bankrendszer, jegybanki szabályozás
Gyakorlat: Pénz idõértéke, betéti kamatszámítás
2. Pénzintézeti szektor, kereskedelmi bankok, és üzletágai

3. A bankok aktív üzletágai
Gyakorlat: Járadékok, annuitás számítás

4. Lízing, faktorálás, forfait, kockázati tõke
5. Értékpapírok, értékpapírpiacok
Gyakorlat: A hitellel kapcsolatos számítások

6. Tõzsde

7. Államháztartás
Gyakorlat:A váltóval kapcsolatos számítások
8. Központi kormányzati költségvetés
9. Államháztartási saldo, államadósság
Gyakorlat: A kötvénnyel kapcsolatos számítások


10. Nemzetközi pénzügyi alapfogalmak
11. Nemzetközi pénzügyi intézmények
Gyakorlat: a részvénnyel kapcsolatos számítások


12. Nemzetközi pénzügyi rendszer

13. Európai monetáris együttmûködés
Gyakorlat:Számítási feladatok – gyakorlás


14. Euro és a magyar euroövezeti csatlakozás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy elméleti tananyagából
 
Kötelező irodalom: Pappné Dr. Nagy Valéria: Pénzügyek alapjai – elméleti alapozó ÓE jegyzet, Bp, 2011
Gyulaffy Béláné dr Berényi Mária: Pénz – pénzügyi összefüggések Saldo, Bp, 2006
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematikába.2011, OE jegyzet, Budapest
Ajánlott irodalom: Sándorné Új Éva: Pénzügyek mindenkinek (Variant-Media Kiadó, Budapest 2001)
Pénzügyi ismeretek III. Példatár (PSZF, Budapest 1999)
Fazekas – Gáspár – Soós – Sulyok – Pap: Pénzügyi számtan (Perfekt, Budapest, 1999)