Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Juhász Lajos Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgató elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit beleértve a hozzá kapcsolódó pénzügyi számításokat, és eligazodjon a
finanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások piacán.

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Vállalkozások finanszírozási stratégiájának alapelvei, fajtái, Belsõ finanszírozási formák.
2. 2. Külsõ finanszírozási formák, tõkeáttétel, átlagos tõkeköltség számítás
3. 3. Beruházások finanszírozása, beruházás-gazdaságossági számítások: Költség-összehasonlítás, NPV számítás, KE és NPV egyenértékes, BCR mutatók, gazdasági és pénzügyi megtérülési ráta, Mûködési cash flow számítás
4. 4. Beruházások kockázata
5. 5. A finanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások.
Hitelezés, hitelképesség, Lízing, lízingpiac, lízingtársaságok, kockázati tõke nyújtása, kockázati tõke társaságok, faktorálás, faktorpiac, faktortársaságok, vállalkozások állami támogatása – kiegészítõ finanszírozás.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévzárás módja: írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ irodalom:
Dr Tétényi Zoltán- Dr Gyulai László: Vállalkozás- finanszírozás. Bp. Saldo,2001
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.