Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Juhász Lajos Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTPE11VNM
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele: 15 perces prezentáció készítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Vállalkozások finanszírozási stratégiájának alapelvei, fajtái
2. 2. Belsõ finanszírozási formák
3. 3. Külsõ finanszírozási formák, tõkeáttétel
4. 4. Átlagos tõkeköltség számítás
5. 5. Beruházások finanszÍrozása
6. 6. Beruházás-gazdaságossági számítások
7. 7. Költség-összehasonlítás, NPV számítás, KE és NPV egyenértékes
8. 8. BCR mutatók, gazdasági és pénzügyi megtérülési ráta, Mûködési cash flow számítás
9. 9. Beruházások kockázata
10. 10. A finanszírozáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások.
Hitelezés, hitelképesség,
11. 11. Lízing, lízingpiac, lízingtársaságok
12. 12. Kockázati tõke nyújtása, kockázati tõke társaságok
13. 13. Faktorálás, faktorpiac, Faktortársaságok
14. 14. Vállalkozások állami támogatása – kiegészítõ finanszírozás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévzárás módja írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ irodalom:
Dr Tétényi Zoltán- Dr Gyulai László: Vállalkozás- finanszírozás Saldo,2001
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.