Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Elek Erzsébet Oktatók: Dr. Bartos István;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 Zárthelyi, 1 beadandó esszé, kiselõadás
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A minõség története. Minõségmodellek.
2. Elõadás és gyakorlat: A minõség mérése. A minõséget meghatározó tényezõk.
3. Elõadás: TQM. Vevõközpontúság
4. Elõadás és gyakorlat: Folyamatos javítás. PDCA-ciklus.
5. Elõadás: Alkalmazottak bevonása
6. Elõadás és gyakorlat:: TQM kapcsolatai.
7. Elõadás: A TQM hatásai.
8. Elõadás és gyakorlat:: I. Zárthelyi dolgozat
Minõségirányítási rendszer. Szabványrendszerek
9. Elõadás: ISO 9001:2000 – MSZ EN ISO 9001:2001
10. Elõadás és gyakorlat:: A minõségirányítási rendszer bevezetése.
11. Elõadás: Audit
12. Elõadás és gyakorlat: A minõségirányítási rendszer mûködésének központi kérdései
13. Elõadás: A vevõ és dolgozói elégedettség vizsgálata
14. Elõadás és gyakorlat: A MIR kapcsolat egyéb vállalatirányítási rendszerekkel
Elõadás: II. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévközi jegy két zárthelyi dolgozat, kielõadás tartása és a minõség témakörében beadott esszé
 
Kötelező irodalom: Dr Bartos István – Dr Elek Erzsébet: Minõségirányítás BMF Jegyzet 2004.
Ajánlott irodalom: dr Koczor Zoltán: Bevezetés a minõségügybe Mûszaki Könyvkiadó