Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Krepler Erzsébet Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelv alapjaival, gyakorlati, mindennapi szituációkon és egyes alapvetõ elméleti témakörökön keresztül, az
ehhez szükséges nyelvtani ismeretek elmélyítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8./13. hét: zárthelyi dolgozat
A félév során 2 db egész órás ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 50%-os teljesítmény
szükséges. Egy elégtelen ZH egyszer pótolható. Kisdolgozatok is irathatók a csoportot oktató tanát által meghatározott idõpontban és
témakörben.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Die Bewerbung: der Lebenslauf
2. Die Bewerbung: das Bewerbungsschreiben
3. Das Vorstellungsgespräch
4. Marketing: Marktforschung
5. Marketing: Verkäufermarkt und Käufermarkt
6. Marketing: Marketingmix
7. 1. Klausurarbeit
8. Firmenpräsentation: Stellenangebote, Unternehmenskultur
9. Firmenpräsentation: Firmengeschichte, mündliche Präsentation
10. Die geschäftliche Verhandlung
11. Aktuelle Firmendaten verstehen
12. Das Präsentieren von Grafiken und Tabellen
13. Unternehmensformen
14. 2. Klausurarbeit
 
Kötelező irodalom: - Kommunikation inder Wirtschaft (Goethe-Institut, Fraus, Cornelsen)
- Az oktató által összeállított a kurzus résztvevõine megküldött német nyelvi anyagok