Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2016/17/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes Oktatók: Dr. Varga János;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG11MNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek hatékony, azonnal alkalmazható bemutatása és megismertetése. Ez lehetõvé teszi
projektek átgondolt tervezését, szervezését és megvalósítását, amely a sikeresség záloga.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Két zárthelyi dolgozat sikeres megírása. Az elõadásokon és gyakorlatokon történõ kötelezõ megjelenés.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A projekt fogalma, szereplõi – A projekt átfogó definíciója
2. Projektvezetõ – A projektet tervezõ és lebonyolító munkacsoportok (teamek) – A hatékony kommunikáció biztosítása


3. A projekt külsõ környezetének ismertetése – A projekt haszonélvezõi,költségviselõi és piacát alkotó közössége
4. A projektmunkában résztvevõ szereplõk

5. A projektmenedzsment – A projektvezetõ funkciói : projekt( tervezés,szervezés, koordinálás, irányítás, ellenõrzés)
6. A projektszervezés folyamata 1. ( ZH.)
7. A projektmenedzsment módszerei – A projektek menedzselésénél használt eszközök, módszerek

8. A projekt költségek tervezésénél alkalmazott eljárások
9. Dupont mutatószám rendszer- Többlépcsõs fedezetszámítás-
ROI mutató

10. Likviditási mutatók – Költségvetés- Erõs/ gyenge pontok elemzése:SWOT- analízis – Csoportos problémamegoldó technikák

11. A projektmenedzselés területén használatos további eljárások:Gantt-diagram – Hálótervezés- Kockázatelemzés
12. Különbözõ kultúrák hatása a projektmenedzsmentre
Projektszervezetek – Hogyan kerülhetõ el a projektek kudarca?13. Projektmenedzsment- minõségbiztosítás
Projektmenedzsmentet támogató szoftverek 2. ( ZH. )

14. Üzleti típusú projektek gazdasági értékelése

Ajánlott irodalom: Yescombe, E. R. (2008): A projektfinanszírozás alapjai
Peter Hobbs (2011): Projektmenedzsment, Scolar Kiadó, Budapest
Dennis Lock (1998): Projektmenedzsment, Modern Gazdasági Ismeretek