Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Kovácsné Mozsár Lívia Alice;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: To make future engineers to understand the basic rules of macroeconomic regularities and interdependencies between social and economic life. To focus
on the social impacts of natural sciences by the help of economic knowledge.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Participation in the lectures is mandatory. If the student is absent from more than 30 % of the semester’s tutorial classes, the student is not
entitled to receive the signature, and will not receive a passing grade.
51 % and above sufficient
63 %and above average
75 % and above good
86 % and above excellent
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Basics of macroeconomics. Characteristics of the stakeholders of macroeconomy. Measurement of the macroeconomic performance. The most important indicators of macroeconomic performance. Macroeconomic cycles and models
2. Excercises in connection with the previous lecture.
3. Factors of consumers’ demand. Process of macroeconomic equilibrium. Money and banking system. Money and money substitutes and functions of money. Money creation in the modern banking system
4. Excercises in connection with the previous lecture.
5. Regulation of the money supply in the two level banking system. Inflation. Types, causes, costs and consequences of inflation. Stagflation and deflation
6. Excercises in connection with the previous lecture.
7. Economic growth.Preconditions and factors of growth. Growth factors and their role in connection with capital and labour. Role of technical progress in economic growth. Types of unemployment. Measurement of unemployment. Employment and employment crises.
8. Excercises in connection with the previous lecture.
9. The role of the state in economy. Main factors of economic policy. The role of the state in pure market economy. Economic intervention of the state in mixed economy. Set of tools of economic intervention. State property. Meaning and tools of fiscal and monetary policy
10. Excercises in connection with the previous lecture.
11. International economic relations. The theoretical advantages of foreign trading. The role of the state in forming foreign trade relations. Openness of the economy..
12. International flow of money and capital. International financial balance and its effects on national economies. International economic and financial organizations. Multinational companies
13. Excercises in connection with the previous lectures, summary
14. Preexam-Oral Exam
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Oral exam based on the lectures.
 
Kötelező irodalom: Required literature: http://www.mhhe.com/economics/samuelson17/students/tempchapters.mhtml
ppt prezentatitions of the lecturer