Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Elek Erzsébet Oktatók: Dr. Elek Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zárthelyi dolgozat, Tõzsdei esettanulmány
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Pénz és tõkepiac
2. Értékpapírok . Kötvény árfolyam, kötvény hozamok
3. Részvény. Befektetési alapok, befektetési jegyek.
4. Határidõs ügyletek Forward és futures
5. Forward és futures
6. Értékpapírpiac.
7. Tõzsde. A tõzsde gazdasági szerepe, jellemzõi
8. Tõzsdei termékek. Tõzsdei szereplõk. Tõzsdepszichológia.
9. Befektetés és spekuláció. Arbitrázs és fedezeti ügyletek.
10. Arbitrázs ügyletek.
11. Fedezeti ügyletek.
12. Tõzsdeindexek. Derivatívok
13. Opciós ügyletek. Számítási feladatok. Tõzsdei ügyletek elszámolása
14. Tõzsdei ügyletek elszámolása. KELER. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
zárthelyi jegye min. elégséges, önálló pénzügyi esszé beadása
 
Kötelező irodalom: André Kostolyany: A pénz és a tõzsde csodavilága KJK 1990.
Rotyis József: Tõzsdei befektetõk kézikönyve KJK 2001.
Ajánlott irodalom: Napi sajtó, HVG, internet Üzleti Negyed, stb.