Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Környezetmérnök BSc angol nyelvû képzés;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Borbás László;
 
Előtanulmányi feltételek: angol nyelvi követelmény
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: The goal of the subject is founding basic knowledge and skills of the students concerning entrepreneurial and econimomic fields, with special focus on practical
viewpoints.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Written test + individual presentations of the students
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Classification of resources. Circulation of the assets inside the enterprise.
2. Gyakorlat: Management of the resources.
3. Elõadás: Management of tengible assets.
4. Gyakorlat: Calculation of depreciation
5. Elõadás: Management of current assets.
6. Gyakorlat: Calculations with current assets.
7. Elõadás: Management of human resources.
8. Gyakorlat: Planning of HR
9. Elõadás: Calculation of economic efficiency
10. Gyakorlat: Classification of costs and calculation of costs
11. Elõadás: Production management
12. Gyakorlat: Calculations for investment efficiency
13. Elõadás: Assets and finances in the enterprise
14. Gyakorlat: Calculation of liquidity
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
The written exam is evaluated as follows:
0-51%: fail (1)
52%-64%: pass (2)
65%-74%: good (3)
75%-84%: very good (4)
85%-100%: excellent (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
It is compulsory to take part on lectures.
Written test on the 13th week (final written exam).
Missed written exam can be made up on the 14th week.
 
Kötelező irodalom: Compulsory literature:
Kadocsa Gy. (2007): Entrepreneurial Management. Amicus Press, Budapest - München
Ppt Presentations of the lecturer.
Ajánlott irodalom: Spinelli S., Adams R. (2011): New venture creation: Entrepreneurship for the 21st Century. McGraw-Hill Education
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000