Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Mechatronikai mérnök MSc;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin Oktatók: Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin; Dr. Takácsné Prof. Dr. György Katalin;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: The aim of the course is to explore businesses from a contingencialist point of view; relations to their environment along with their internal processes. The
general characteristics, such as the work and power structures, business functions of organisations, questions of resource management from wider aspect, value
creating processes and financial aspects of investment strategies and general operations are also discussed.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
During the semester it is required an assey and presentation on a special topic of business economics (6-8 pages, min 10 minutes) and to present a case study
characterising an enterprise (15-20 pages, following the requirements of the closing thesis.)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: Organisational objectives - business organisations
Gyakorlat: Case study based on literature - general economic environment
2. Elõadás: Theory of firms
Gyakorlat: Theory of Costs
3. Elõadás: Production, value chain
Gyakorlat: Profit and economic variables I.
4. Elõadás: Business environment - macro
Gyakorlat: Profit and economic variables II.
5. Elõadás: International business environment - globalisation
Gyakorlat: Macro environment analysis methods (PEST, PESTEL, STEEP)
6. Elõadás: Micro-level business environment
Gyakorlat: Micro-level business environment - the five forces of competition
7. Elõadás: Micro-level business environment
Gyakorlat: Micro-level business environment - resource analysis, resource management
8. Elõadás: Financial statements. Capital structure.Role of foriegn capital.
"Gyakorlat:Presentations I
Cost and profit analysis
"
9. Elõadás: Investment decisions, Cost and profit analysis
Gyakorlat: Investment decisions, Cost and profit analysis - calculations
10. Elõadás: Organisational structures
Gyakorlat: Presentations II
11. Elõadás: Life cycle of the enterprise and its finances
Gyakorlat: Presentaitons III
12. Elõadás: Competitiveness - marketing aspects of business operations
Gyakorlat: Core competencies
13. Elõadás: Change and change strategies in organisations
Gyakorlat: Managing of business risks
14. Elõadás: Corporate social responsibility - role of managers
Gyakorlat: Presentations IV
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
assey and presentation on a special topic of business economics (6-8 pages, min 10 minutes): 30 %; case study characterising an enterprise (15-20 pages, following the requirements of the closing thesis): 30 %, closing (written exa): 40 %.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Two individual papers presented during the semester and a written closing exam.
 
Kötelező irodalom: Campbell - Craig (2005) Organisations and the Business Environment, Routledge.
Ajánlott irodalom: Turèeková,N. – Svetlanská, T. – Takács I. (2016): Business Economics – International V4 Studies. Nitra. International Visegrad Fund´s, Visegrad University
Studies Grant No. 61200004. 109. p
Materials and ppt-s given during the semester.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000