Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 0
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Elek Erzsébet Oktatók: Dr. Elek Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
zárthelyi dolgozat
Tõzsdei esettanulmány
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Értékpapírok. Kötvény árfolyam, kötvény hozamok. Részvény Tõzsde.
A tõzsde gazdasági szerepe.
2. A tõzsde gazdasági jellemzõi
Tõzsdei termékek. Tõzsdei szereplõk. Tõzsdepszichológia
3. Tõzsdei ügyletek. Határidõs ügyletek. Opciós ügyletek. Számítási feladatok. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
a zárthelyik jegye min. elégséges, önálló pénzügyi esszé beadása
 
Kötelező irodalom: André Kostolyany: A pénz és a tõzsde csodavilága KJK 1990.
Rotyis József: Tõzsdei befektetõk kézikönyve KJK 2001.
Ajánlott irodalom: Napi sajtó, HVG, internet Üzleti Negyed, stb.