Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Gépészmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Katona Ferenc Oktatók: Dr. Berecz József;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával,
megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1 ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei.
Vállalkozási formák.
Az értékteremtõ termelési folyamat elemei I.
Az értékteremtõ termelési folyamat elemei II.
2. Termelés tervezési számítások, szükségletszámítások
Kapacitás és átbocsátó képesség számítás
A gyártás idõbeli lefolyása, átfutási idõ számítása
3. Tömegszerûség, gyártási rendszerek
Gyártási rendszerek szervezése
A vállalat szervezete, szervezeti alapformák
Szervezeti formák jellegzetességei
4. Piaci aktivitás, marketing alapismeretek
Új termék bevezetése, új piacra lépés elõkészítése
ZH
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A., Kadocsa Gy. (2014): Vállalati gazdaságtan. Óbudai Egyetem Moodle Keretrendszer, elektronikus jegyzet.
Francsovics A., Kadocsa Gy., Lazányi K. (2014): Vállalkozásgazdaságtan gyakorlatok. Óbudai Egyetem, Moodle Keretrendszer, elektronikus jegyzet

Ajánlott irodalom: Francsovics A., Kadocsa Gy. (2013): Vállalati gazdaságtan. Amicus, Budapest
Kadocsa Gy. (2011): Gyakorlati üzemgazdaságtan. Amicus, Budapest
Chikán A. (2008): Vállalatgazdaságtan. KJK-Aula, Budapest
Chikán A., Demeter K. (2006): Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. Aula, Budapest
Dransfield, R. (2014): Business economics. Routledge, Abingdon
Katona, F. (2015): Magyar kisvállalkozások marketingtervezési gyakorlata. TAYLOR: GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIRTUÁLIS INTÉZET
KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 7:(1-2) pp. 169-176.
Katona, F. (2013): Termékpolitikai döntések vizsgálata, különös tekintettel a KKV szektor innovációs tevékenységére. In: Nagy, I. Z. (szerk.)
Vállalkozásfejlesztés a XXI. században III.: tanulmánykötet . 260 p. Budapest: Óbudai Egyetem, pp. 117-128.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000