Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Berecz József Oktatók: Dr. Berecz József;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Dinamikus, a piaci változások gyors követésére, a válságok kezelésére alkalmas eszközök és módszerek megismertetése, elemzése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Érték, értékteremtés, értékfelhalmozás, értékmegõrzés. Fogyasztói, munkavállalói és résztulajdonosi értékkategóriák, fogalma, alakulása, változása

Összehasonlító elemzés a termelõ, a pénzügyi, a szolgáltató szektor között
2. Hagyományos értékrend, klasszikus szemléletû értékelése. Materiális, immateriális javak értékjellemzõi. Befektetés, kockázat, hozam, haszon, piaci mutatók.

Klasszikus értékvizsgálat. Eszközök, források, eredmény kimutatás
3. A környezet érték befolyásoló tényezõi. Külsõ: Az állami, a jogszabályi, társadalmi környezet. A partneri, pénzügyi, munkaerõ piaci, kulturális, demográfiai, vallási és infrastrukturális környezet. Belsõ: a vezetõk, a vezetettek szakmai színvonala, a munkakultúra, a hagyományok, minõség, a minõségbiztosítás, a jó hírnév, márka, küldetés, elkötelezettség

Logisztikai rendszerek szerepe az értéknövelésben
4. A vállalati teljesítmény mutatók komplex rendszerének alkalmazása. A teljesítmény prizma

Vezetési módszerek, vezetõi típusok
5. A nyugat-európai és a japán modell vizsgálata
A magyar tõzsdei Cégek vizsgálata, jellemzése a részvénypiaci megközelítés alapján.
Értékelés, összefoglaló ZÁRTHELYI DOLGOZAT
6. Vállalatértékelési elvek, módszerek. Az osztalékra fókuszáló ( Gordon és MM) modellek.

Hallgatói prezentáció
7. A részvényesi érték (SHV) modell

A pénzforgalmi, likviditási, cash-flow terv
8. A értékelési modellek összehasonlítása.

Marketing tervezés, megvalósítás
9. A komplex közvetlen értéknövelõ módszer, az értékalapú vállalatvezetés (VBM)

Humán és reál erõforrás tervezés
10. A vállalat vezetés érték hierarchiája. Az alapkutatás, a gyártmány és gyártásfejlesztés, a
környezet kímélés, a fenntartható fejlõdés, a motiváció és a csapat szellem.
Az értékfelfogás kommunikációja, elfogadtatása.

Írásbeli dolgozat
11. A növekedés stratégiái. Leányvállalatok alapítása, felvásárlások, egyesülések, az EU lehetõségek kihasználása. Profiltisztítás, profilbõvítés, több lábon állás, új piacok megszerzése

Hazai Cégek (Mol) vizsgálata
12. Az észak-amerikai modell

Vegyipar, gyógyszeripar
13. A nyugat-európai és a japán modell vizsgálata

Pénzintézetek, OTP Bank
14. A magyar tõzsdei Cégek vizsgálata, jellemzése a részvénypiaci megközelítés alapján.
Értékelés, összefoglaló

Hallgatói prezentáció.
Felkészülés a vizsgára
Ajánlott irodalom: Becker-Turner-Varsányi-Virág: Értékalapú stratégiák
Copeland-Coller-Murrin: Vállalat-értékelés
Black-Wright-Bahman-Davies: Részvényesi érték
Neely-Adams-Kennerley: Teljesítményprizma
Boda: Tudásmenedzsment Magyarországon
Rappaport: A tulajdonosiérték-szemlélet alkalmazása
Esettanulmányok
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000