Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Bártfainé Kertai-Kiss Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók holisztikusan láthassák saját mûködésük – érzéseik, gondolataik és viselkedésük - okait és következményeit. A
hallgatók helyzetgyakorlatok segítségével ismerhetik meg jobban saját mûködésüket és nyerhetnek betekintést másokéba. Megismerhetik az önkifejezés
módjait, valamint képessé válhatnak konstruktív visszajelzések adására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
önreflexió, társreflexió
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Személyiség és érzelmi intelligencia
2. Viszonyom a társadalomhoz/ a családhoz/ a társaimhoz
3. Kommunikációs sémák
4. A szeretet öt nyelve
5. A félév értékelése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
önreflexiós napló
társreflexiós napló
 
Kötelező irodalom: Forgách József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó
Ajánlott irodalom: Eric Berne (1984): Emberi játszmák. Gondolat Kiadó
Gary Chapman(2009): A szeretet esszenciája. Harmat Kiadó
Popper Péter (2012): A belsõ utak könyve, Saxum Kiadó
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISI 9001:2000