Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes; Dr. Elek Erzsébet; Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTPU11MNB GSVVG22MNB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 4 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában és elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit.

Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zárthelyi dolgozat megírása és egy házidolgozat leadása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Vállalati pénzgazdálkodás, pénzügyi kapcsolatok, vagyon
2. 2. Finanszírozási stratégia alapelvei, fajtái
3. 3. Belsõ finanszírozási formák
4. 4. Külsõ finanszírozási formák
5. 5. Hitelezés, hitelképesség, Pénzügyi teljesítmény mérésének mutatói
6. 6. Lízing, lízingpiac,
7. 7. Faktorálás, faktorpiac,
8. 8. Kockázati tõke
9. 9. Befektetési stratégia./ Finánc és reálbefektetések /
10. 10. Beruházás-gazdaságossági számítások Költség-összehasonlítás, NPV számítás, KE és NPV egyenértékes
11. 11. BCR mutatók, gazdasági és pénzügyi megtérülési ráta
12. 12. Beruházás – Mûködési cash flow
13. 13. Számítási feladatok gyakorlása
14. 14. Konzultáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A félévzárás módja írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Kötelezõ irodalom:
Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003.
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.