Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2015/16/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Kása Imre Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A gépjármû nagy- és kiskereskedelmi értékesítés és szerviz folyamatainak megismertetése, illetve az egyes szereplõk funkcionális területeinek és
érdekeltségi
rendszerének bemutatása elméleti és gyakorlati megközelítésbõl.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gépjármû értékesítési rendszer felépítése. A gépjármû importõrök, mint a nagykereskedelmi értékesítést végzõ központi szereplõk munkájának, valamint kompetencia-körének bemutatása.
2. A kiskereskedelmi szereplõk, a márkakereskedõk mûködésének megismertetése, továbbá a forgalomra ható piaci tényezõk bemutatása.
3. Az aftersales tevékenységek áttekintése. Vevõelégedettséget befolyásoló tényezõk vizsgálata.
4. Magyarországi autópiaci trendek a gazdasági válság tükrében.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Kiss Mariann, Marketing mérnököknek AKG Kiadó 1996.
Ajánlott irodalom: ,,A jövő járművei" folyóirat 2006 – 2014. évi számai, elérhető itt: http://jret.sze.hu/a-jovo-jarmuve-1

Classic and Sports Car" c. folyóirat, elérhető itt: http://www.classicandsportscar.com/
Gépjármű értékesítéssel foglalkozó honlapok, mint pl. www.hasznaltauto.hu, www.autoszektor.hu.
Gitomer, J. (2012): Az értékesítés kis vörös könyve - Az értékesítési kiválóság 12,5 alapelve. Pongor Publishing Üzleti Kiadó, ISBN: 9786155263019;
Misner,
I. R. - Donovan, M. R. - Avidor, A. (2011): 29% - A megoldás. Pongor Publishing Üzleti Kiadó, ISBN: 9789638899668; 52 gyakorlat a sikeres
értékesítéshez
Kártyacsomag. HVG Kiadó, 2011, ISBN 9789633040478
Szabó Richard: Leverage and profitability int he Automotive Industry Óbuda University, MEB Conference, 2015
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000